Rabu, 15 Februari 2012

My Summary KH. Hasan Abdullah Sahal Thurs, Feb 16, 2012

Satu-satunya hal yang tidak akan terlepas dari kita: sah/batalnya syahadat.

Tanpa syahadat, ruku', sujud itu hanya senam berirama, menahan makan itu hanya diet.

Ana laa adda'iy al qaddaasah, laa adda'iy al qudsiyyah.

Mendahulukan selain Allah dan mengutamakan selain Nabi Muhammad bisa membatalkan syahadat.

Kita harus menuduh, mencurigai syahadat kita sudah betul atau tidak.

Islam itu bukan rahmatan lil 'alamin. Rahmatan lil'alamin itu rasulullah. Islam itu diin, hidayah, petunjuk.

Rahmatan lil 'alamin bukan rahmatan lil kurangajariyyin, bukan rahmatan lilkorupsiyyin, bukan rahmatan lil orang nightclubiyyin.

Rahmatan lil 'alamin itu bukan kalau ada zina, dibiarkan, tapi rahmatan lil 'alamin itu kalau ada anak dekat api, dijauhkan pelan-pelan. Bukan dimasukkan ke dalamnya.

Jangan hanya 'laa ikraaha fiddiin' saja! Teruskan!
Orang kafir itu harus berusaha masuk Islam. 'Qad tabayyanar rusydu minal ghayy wa man yakfur bith thaaghuuti wa yu'min billaah faqadistamsaka bil'urwatil wutsqa...'

Sekarang, kitab Islam, budaya Islam, semua yang bercorak Islam akan dipojokkan. Kalau tidak satu-satunya, pesantren adalah bentengnya. Kalau tidak ada bentengnya, sudah...

Saya ingatkan terus,... Sekarang 'inqalabatil ma'aayiir.
Bukan berarti saya suci, saya sempurna, ...

Jangan sampai kita berfikir positif, tau-tau negatif. Jangan sampai kita berfikir negatif, tau-tau positif.

Tolong, ayat-ayat al Quran itu dipelajari, hadits...

Minggu, 12 Februari 2012

My Summary KH. Hasan Abdullah Sahal 13-02-2012

Hemat waktu, tenaga, uang, disiplin, untuk barokah.

Orang kalau yang dipikir satu, waktu itu terasa lama.

Ilmu paling penting manfaatnya, barokahnya, bukan banyaknya, bukan tingginya.

Selama mic di tangan saya, saya menang. (Hwa3x).
→kebenaran ini subjektif

Kita telah membina peradaban sejak th 1926. Dengan konsepnya pak Kyai. Bukan diknas, pbb, unesco, IKIP, dll. Saat Kyai tidak ada, nilai-nilai itu diwariskan.

Orang boleh berganti, tapi nilai, kultur, struktur tidak boleh berubah.

Kalau saya mati, bukan berarti kalah membina peradaban, tapi belum selesai.
Insyaallah, revival of Islam.

Pak Sahal: kita senang melihat pondok ini maju. Kira-kira orang lain senang (seperti kita) tidak, ya...?
Pak Zar: tidak.

2 kelompok:
1. Tidak senang→karena tidak memdapat apa-apa.
2. Senang→karena mendapat sesuatu.
Na'udzubillah kita termasuk dari 2 ini.

Hukum sosial mengadili. (Alaaa...h! Pemalas makannya banyak!)

Al insaanu madaniyyun bith thab'i.

Ada tuntunan ada tuntutan.
→ada tuntunan mengajar yang baik, maka dituntut mengajar dengan baik.

Gerakan apa saja, kedisiplinan itu mutlak.
Tidak ada kemajuan tanpa kedisiplinan, tidak ada kedisiplinan tanpa keteladanan.

Sopir ngantuk atau tidak? Kalau ngantuk, berhenti.
Ngantuk nyetir, berarti niat ingin membunuh.
Sama juga orang maksa orang nyetir, niat bunuh sopir sekalian.

Semakin tua semakin takut mati.
Karena merasa 'zaad'nya sudah cukup atau tidak.

Berdoa, mendoakan, minta doa.